Bộ kế hoạch chiến lược và tài chính của Hàn Quốc mới đây đang lên kế hoạch công bố thu thuế đối với tiền kỹ thuật số vào cuối tháng 6 này. Và dự kiến sẽ bắt đầu đánh thuế vào năm 2019.

Bộ kế hoạch chiến lược và tài chính của Hàn Quốc mới đây đang lên kế hoạch công bố kế hoạch thu thuế đối với tiền kỹ thuật số vào cuối tháng 6 này. Và dự kiến sẽ bắt đầu đánh thuế vào năm 2019.

Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, Hàn Quốc đang lên kế hoạch công bố kế hoạch thu thuế đối với tiền kỹ thuật số, cùng với thời gian dự kiến ban hành các quy định chung về tiền kỹ thuật số của G20 trong tháng 7 này.

Theo Bộ trưởng tài chính Hàn Quốc, Bộ chiến lược và Tài chính đang xem xét thuế lợi nhuận từ việc tăng vốn và thuế thu nhập đối với tiền kỹ thuật số.

Một quan chức cho biết:

Hiện tại chưa có kế hoạch công bố cụ thể, nhưng chúng tôi đang nghĩ tới việc công bố một khoản thu thuế đối với tiền kỹ thuật số vào nửa đầu năm nay.

Trong số tất cả các đề xuất, Bộ tài chính cũng cho biết đang xem xét đánh thuế vào lợi nhuận thu được từ việc mua bán tiền kỹ thuật số. Nếu có thu nhập từ giao dịch tiền kỹ thuật số được coi là tạm thời và không ổn định, thì các hình thức thu thuế khác sẽ được xem xét.

Để đánh thuế thu nhập từ giao dịch tiền kỹ thuật số, cần sửa đổi luật thuế thu nhập để thêm vào danh mục các đối tượng chịu thuế

Bộ phận thuế của Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ đệ trình đề xuất sửa đổi dự thảo luật thuế tại Quốc hội vào tháng 8 năm nay. Để mở đường bắt đầu thu thuế tiền kỹ thuật số vào năm 2019.

Bộ thuế vụ Hàn Quốc đang nghiên cứu cách tiếp cận thuế mật của các nước khác bằng cách cử nhân viên đến các quốc gia như Nhật, Đức, Anh và Hoa Kỳ để học hỏi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here