Hiện nay trên truyền thông chính thống và cả lề trái đều sử dụng một cách chung chung là Tiền ảo cho tất cả mọi đồng Cryptocurrency như Bitcoin, Ethereum, Litecoin…và đánh đồng mọi thứ với nhau. Nó vô tình tạo cho người nghe một cảm giác xấu xa và Bitcoin. Như câu nói cửa miệng ” Thật còn chả ăn ai huống chi ảo”. ” Sao mày ngu thế, bỏ tiền thật mua tiền ảo”. Nhưng “Tiền ảo” là một cách dịch sai có tính chất áp đặt. Một số người không biết và một số người cố tình dịch sai để định hướng dư luận.

Nội dung trong bài viết thể hiện trình độ hiểu biết rất sâu rộng của đội ngũ Trung tâm nghiên cứu tại Ngân hàng BIDV.

Nguồn: tapchibitcoin.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here